עבודות בניה

עבודות בנייה פרטיות הפכו בשנים האחרונות לתהליך שיותר ויותר ישראלים בוחרים לבצע לאור היכולת לקצר ולייעל תהליכים, כמו גם לשלוט באופן אישי בהיבטים נרחבים יותר בהוצאה לפועל של פרויקט הבנייה עצמו. 

מנגד, לאדם הפשוט מן היישוב אין את הידע הנרחב הנדרש כדי להוציא לפועל פרויקט עבודות בניה מורחב, כאשר לאור זאת חשובה החשיפה המוקדמת כמו גם ההקפדה על כללים ודרישות רגולטוריות שיכולות לקבוע האם הפרויקט יהיה הצלחה או כשלון מהדהד.

לאור זאת, במאמר הקרוב נרחיב בעיקר על עבודות בניה, כיצד נעשה מינוי מנהל עבודה, איך נבדק אותו מינוי לאחר מכן, כמו גם על תקנות הבטיחות בעבודה ובאתרי בנייה כשלעצמם.

למה חשוב להקפיד על תקנות עבודות בנייה?

בהמשך לכך, בטרם נצלול לפרטיהן של עבודות הבנייה כשלעצמן, חשוב להבהיר מדוע מלכתחילה קיים צורך בקיומן כדין או בחשיפה לאותן תקנות מבעוד מועד.

התשובה לכך נובעת דווקא מתוך הכנה לתרחיש אימים שאף אדם אינו מעוניין שיתממש, כאשר קורית תקלה או תאונה באתר הבנייה עצמו או לאחר מכן בגמר הפרויקט, כזו שבמסגרתה תעשנה הבדיקות הרלוונטיות האם המבנה הוקם כדין ו/או האם העבודות באתר נעשו כדין, שאלות אשר אילו התשובה להן שלילית – צפויות להשית עונשי מאסר ואישומים פליליים על יוזמי הפרויקט במידה ואלו לא התנהלו כשורה.

לכן, על מנת להבטיח שתגשימו את חלומכם הפרטי מבלי להסתבך עם החוק, כמו גם כי ייבנה מבנה עמיד וכזה שיכול לממש את המטרות שלשמן הוא נבנה ולהוציא את חזונכם לפועל, חשוב להקפיד על עבודה עקב לצד אגודל לפי אשר קובע החוק והתקנות השונות, כאלו שלעתים רבות נכתבו לאור מקרי עבר בהם נגרם נזק גדול בנפש או לרכוש. 

לשיחת יעוץ חינם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מה הן תקנות עבודות בניה?

לפיכך, אותן תקנות בנייה שלאורן מתבצעת העבודה מפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו בשנת 1988 – התשמ"ח, כאשר כחלק מאותן תקנות נקבע כיצד יש הלכה למעשה להוציא לפועל פרויקט בניין, כמו גם עניינים אדמיניסטרטיביים כדוגמת חובת מינוי מנהל עבודה לאתר בניה, מיגון ועבודה לאור סיכון עבודה בגובה במידת הצורך, עבודה עם ציוד מגן ובאמצעות כוח אדם בעל הכשרה כאשר נעשית עבודה עם מכונות ונהלי עבודות הריסה.

כמו כן, כחלק מאותו קובץ הוראות, נקבע כי קיימת החובה על כל מבצע בנייה, בין אם מדובר בקבלן מורשה ובין אם ביזם, להודיע ולהתריע למפקח העבודה האזורי בשטח השיפוט בו העבודה עתידה להתרחש, כי אתר הבנייה צפוי להיפתח וסוג העבודה המתוכנן בו – עוד בטרם התחילה עבודות הבנייה בפועל.

החשיבות למינוי מנהל עבודה היא קרדינלית בשל העובדה שהוא המנהל הישיר והבלעדי כמו גם המוציא לפועל של תקנות הבטיחות באתר הבניה, כדמות סמכותית שעליה להקפיד כי כל האמור באותו קובץ הוראות ממומש ומיושם בשטח. 

בנוסף לכך, אתרי בנייה אשר קיים בהם סיכון מוגבר או מורכבות הנדסית מסוימת מחויבים החל משנת 2018 לאור חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון 11 – הוראת שעה) התשע"ט-2018 כי תהיה החובה למקם אף עוזר בטיחות באתר הבניה, כאיש מקצוע נוסף שנועד להקטין את הסיכוי לפגיעות בנפש במסגרת עבודות בנייה. 

לכן, בין אם אתם מתכננים להתחיל פרויקט עבודות בנייה במרכז, עבודות בנייה בתל אביב ובין אם אתם שמים את פעמיכם לעבר מיזם עבודות בנייה בירושלים, חשוב להקפיד על מינוי של מנהל עבודה ו/או עוזר מנהל עבודה בהתאם למאפייני אתר הבנייה עוד בטרם החל הפרויקט. 

כיצד נקבע מי ממונה לשמש כמנהל עבודה באתר בניה?

לעתים בשל נוכחותם של מספר קבלנים עולה השאלה מי צריך למנות את בעל התפקיד החשוב, כלומר מי ייחשב כמנהל עבודות בנייה בשטח, כאשר התשובה לכך בהתאם היא מבצע הבניה. 

כלומר הגורם שהזמין את העבודה מוגדר כבעל החובה למנות מנהל עבודה, כאשר אילו מוזמנת עבודה ממספר קבלנים בעת ובעונה אחת, לכל אחד מהם קיימת היכולת להיענות לדרישה למילוי התפקיד. 

חשיבות הגדרת מנהל עבודה גדולה בעיקר לאור שיפוצי קומפלט שנעשים בעת האחרונה ביתר שאת, כשמגיעים מספר קבלנים שונים לבצע עבודות נקודתיות במבנה, כאשר רבים מבעלי הנכסים שעורכים את אותו שיפוץ אינם כלל מודעים לאחראיות הפלילית שקיימת להם באופן אישי במידה ותתרחש תאונה ללא מנהל עבודה. 

איך בודקים מינוי מנהל עבודה?

בנוגע לתהליך מינוי מנהל עבודה בפועל, כאמור לאחר שהודיע היזם למפקח העבודה האזורי אודות זהות מנהל העבודה, האחרון יבצע בחינה של אתר הבנייה, פרטי החברה המבצעת את הבנייה בפועל, כמו גם פרטי מנהל העבודה והעת בה התחילו העבודות בפועל. 

לאחר מכן, משנשלח הטופס המקוון שמופיע בקישור הבא, תוחזר תשובה אוטומטית למייל שיוצב בה, כאשר במידה והפרטים שהוגשו עולים בקנה אחד עם דרישות החוק ולאור כישורי מנהל העבודה אל מול הסיכונים באתר, יעודכן תיק הפיקוח של מקום העבודה ובו יופיע שמו של מנהל העבודה הנוכחי. 

בנוסף לכך, במידה והשתנה מנהל העבודה מכל סיבה באשר היא, קיימת חובה על מבצע העבודה (היזם/בעל הנכס) לעדכן את פרטי מנהל העבודה הנוכחי ולשנותם בהתאם. 

בטיחות באתרי בניה

זאת ועוד, כי חשוב לא פחות ממינוי תקין של מנהל עבודה היא הקפדה על סביבת עבודה בטוחה ושפועלת לפי תקנות הבטיחות בעבודה, כאשר אתרי בנייה עלו לכותרות בשנים האחרונות בעיקר לאור מחדלים ותאונות רבות שהתרחשו בהן כאלו שגבו את חייהם של לא פחות מ- 40 עובדים בשנה בשנים 2019 – 2021. 

תקנות עבודה באתר בנייה

כחלק מאותן התקנות נקבע על פי חוק כי קיימת חובה לבצע הדרכה לכל עובד מצד מבצע הבניה עבור כל כלי ו/או מתקן ו/או פרוצדורת עבודה חדשה שכרוכה בבנייה באותו אתר, כמו גם שיחת נהלים הנוגעת לגבי הסיכונים הפוטנציאליים שיכולים להתרחש במהלכה, כפי שעלול לקרות במסגרת עבודה עם מכשור כבד ו/או בגובה.

בנוסף לכך, כחלק מאותן תקנות נקבע כי על היזם מונחת החובה לוודא כי אנשי המקצוע שאותם הוא מעסיק הם בעלי כישורים מתאימים ולפי דרישות החוק בעבור מהנדסים / אדריכלים.

זאת ועוד, כי בנוגע לאחריות בשל ליקויים שנוגעים לטיב החומר בו נעשה שימוש, האחריות מונחת באופן טבעי על היצרן ו/או הספק שהעבירו את אותו חומר גלם למען שימוש. זאת למרות שאף על פי שמבצע הבנייה הוא הגורם שאחראי לרכוש חומר גלם המותאם למשימה שלשמה הוא נרכש, במידה ויש תקלה או מפגע שנובע מאיכות ירודה של חומר – האחריות במקרה של תקלה היא אינה עליו. 

ווידוא כשירות ואחריות מצד הפועלים בטרם תחילת העבודה

בנוסף לכך, על פי חוק קיימת חובה על כל עובד באשר הוא להישמע ולהיעתר להוראות מנהל העבודה, כמו גם כי אסור עליו לבצע אף פעולה שיכולה לפגוע באדם ו/או ברכוש כאשר זו נעשית שלא לצורך, כמו גם כי אסורה עליו החריגה מהוראות הבטיחות שהועברו לו על ידי מנהל העבודה. 

תפקידיו של מנהל העבודה על פי תקנה 5 

תקנה 5 של תקנות הבטיחות אף מחריגה וקובעת באופן ישיר, כי מנהל העבודה מוכרח לפקח באופן אישי על עיכובים, שינויים, מחסור, פגמים בציוד עבודה ו/או בטיחות או בחומר גלם הכרחי או כל עניין שמעלה את רמת הסיכון של אתר הבנייה ומגביר את ההסתברות להתרחשותה של תאונה.

כמו כן, אחראי מנהל העבודה על בטיחותם של מבקרים חיצוניים באתר, ונדרש ליוויו במסגרת הקמה נקודתית של פרויקטים מורכבים באתר ושנוגעים לבטיחותו, כמו הקמת פיגומים לדוגמה.

לסיכום

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, עבודות בנייה הן עניין מורכב ושיש לבחון בכובד ראש, בעיקר לאור ריבוי המקרים בישראל בשנים האחרונות ולאור האחריות הפלילית הכבדה שמושתת על אלו שחורגים ממנה, כזו שיכולה להסתיים באישומים פליליים ועונשי מאסר.

לכן, בטרם תחלו את עבודות הבנייה הפרטיות שלכם, מומלץ לוודא כי כלל השלבים ההכרחיים כדוגמת מינוי מנהל עבודה או הקפדה על שלבי המפתח שנקבעו בחוק למען צמצום הסיכוי להתרחשות תאונה – מתקיימים לאשורו.

כמו כן, אם אתם מחפשים גורם מקצועי שילווה ויסייע לכם לקיים את הפרויקט האישי שלכם תוך כדי הקפדה מרבית על עבודה בהתאם לדרישות החוק ובאופן שיבטיח כי תוכלו לישון שנת ישרים – אנחנו בדוברין פיקוח ובנייה נשמח לעמוד לרשותכם ולהבטיח כי החלומות שלכם יהפכו למציאות, וכזו שבה הבטיחות מעל הכול.

  

מפקח בנייה

מאמרים בנושא בניה ושיפוצים

בניית ממ"ד

בניית ממ"ד בבית פרטי מקור הצורך בבניית ממ"ד בשל המצב הביטחוני המורכב ששורר במחוזותינו עוד מקום המדינה, הצורך במרחב מוגן אליו ניתן להתפנות במידת הצורך,

למאמר המלא »

שיפוץ דירה קומפלט

שיפוץ דירה קומפלט הצורך לחדש ולשפץ את הדירה מקצה לקצה הוא לא זר לישראלים, כשעליית מחירי הדיור גרמה בשנים האחרונות לרבים לבחור בשיפוץ דירה קומפלט

למאמר המלא »

בניית וילות

בניית וילות בניית וילות היא לא פחות מהגשמת החלום הישראלי בשנים האחרונות, כשיותר ויותר מאי פעם ישראלים רבים בוחרים לבנות את ביתם באופן שהולם את

למאמר המלא »

לייעוץ חינם והצעת מחיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם מיד